اصفهان ، میدان شهدا، ابتدای خ کاوه، تلفن: 3384649-0311 _ دکتر فرزانه اکبری
بیش از ۱۰ نوع ژن مسئول ناشنوایی وجود دارد و هر فرد ناشنوای ارثی ممکن است یکی از این ژنهای بیماریزا را داشته باشد. چون برای تولد یک فرزند ناشنوا جنین باید از هر یک از والدین یک ژن بیماریزا دریافت کند واین ژنها اگر مشابه نباشند فعال نمی شوند. لذا اگر دو فرد ناشنوای ارثی ژنهای بیماریزای متفاوت داشته باشند فرزند سالم ولی ناقل ۲ نوع ژن ناشنوایی متولد خواهد شد. به همین  علت است که در اجتماع بسیار می بینیم افراد ناشنوا با هم ازدواج می کنند ولی در بسیاری از موارد فرزندان سالم دارند. اما اگر ژنهایشان به هم شبیه باشد ۱۰۰٪ فرزندان ناشنوا خواهند شد. پس نهایتا توصیه به مشاوره ژنتیک و انجام ازمایشات ژنتیک لازم  برای هر زوج ناشنوا و یا دارای سابقه ناشنوایی در خانواده می شود.

+ نوشته شده در  89/06/06ساعت 23:15  توسط دکتر فرزانه اکبری |